ການຄົ້ນຄວ້າ

ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງວິທະຍາສາດ ຈຳນວນ 02 ຫົວຂໍ້

ລ/ດຊື່ຫົວຂໍ້ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າຫົວໜ້າໂຄງການລະດັບການຄົ້ນຄວ້າ ຂອງໂຄງການອາຍຸໂຄງການ
1ນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມ ເເລະ ພັດທະນາການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນ ສປປ ລາວທ່ານ ປອ. ແກ້ວວິຈິດ ໄຂຄຳພິທູນລະດັບສະຖາບັນ2 ປີ
2ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານວຽກງານຄຸ້ມຄອງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດທ່ານ ປອ. ສາຍ​ຄຳ ວໍ​ລະ​ເດດລະດັບສະຖາບັນ1 ປີ

ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດມະຫາພາກ ຈຳນວນ 02 ຫົວຂໍ້

ລ/ດພາກສ່ວນ ແລະ ຊື່ຫົວຂໍ້ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າຫົວໜ້າໂຄງການລະດັບການຄົ້ນຄວ້າ ຂອງໂຄງການອາຍຸໂຄງການ
1ປະເມີນເສດຖະກິດມະຫາພາກ ປະຈໍາປີ 2022:  ການຟື້ນຕົວຂອງເສດຖະກິດຫຼັງໂຄວິດຮອບ 2 ເເລະ ຄວາມພ້ອມໃນການປັບເຂົ້າກັບວິຖີຊີວິດໃໝ່ທ່ານ ປທ. ນ. ລັດດາວັນ ຊົງວິໄລລະດັບສະຖາບັນ 1 ປີ
2ປັດໄຈທີ່ມີຜົນຕໍ່ການເປັນໜີ້ຂອງຄົວເຮືອນຢູ່ ສປປ ລາວທ່ານ ປອ. ນ. ກິນນະລອນ ພິມມະວົງລະດັບສະຖາບັນ 1 ປີ

ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຈຳນວນ 05 ຫົວຂໍ້

ລ/ດຊື່ຫົວຂໍ້ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າຫົວໜ້າໂຄງການລະດັບການຄົ້ນຄວ້າ ຂອງໂຄງການອາຍຸໂຄງການ
1ນະໂຍບາຍການປະກັນລາຄາເຂົ້າ ຢູ່ ສປປ ລາວ (ກໍລະນີສຶກສາ ຢູ່ເມືອງຈໍາພອນ, ເເຂວງສະ ຫວັນນະເຂດ)ທ່ານ ສົມບັດ ແສງດາລາລະດັບສະຖາບັນ 1 ປີ
2ສຶກສາກາລະໂອກາດ ເເລະ ສິ່ງທ້າທາຍ ໃນການສະໜອງສະບຽງອາຫານໃຫ້ແກ່ເເຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ເເລະ ໂຄງການລົງທຶນຂະໜາດໃຫຍ່ (MEGA-Project) ກໍລະນີສຶກສາ: ເເຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວເມືອງມໍລະດົກໂລກ ນະຄອນຫຼວງພະບາງ ເເລະ ໂຮງງານພະລັງງານໄຟຟ້າຖ່ານຫີນ ເມືອງຫົງສາ ເເຂວງໄຊຍະບູລີທ່ານ ປອ. ວິໄລວອນ ພົມມະຈັນລະດັບສະຖາບັນ 1 ປີ
3ນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ເເລະ ຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກລັດ ເເລະ ເອກະຊົນ (PPP) ໃນການພັດທະນາຂະເເໜງການສຶກສາ:  ກໍລະນີສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ເເລະ ຮູບເເບບການຮ່ວມມືໃນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງພະບາງທ່ານ ປອ. ນ. ຄໍາພູທອງ ວິຈິດລາສີລະດັບສະຖາບັນ 1 ປີ
4ການຢຸດການນໍາໃຊ້ສິນຄ້າປອມແປງ ເເ​ລ້ວຫັນມາໃຊ້ສິນຄ້າຂອງເເທ້ (Stop Fake Goods)ທ່ານ ອານຸວົງ ຫຼວງໄຊລະດັບສະຖາບັນ 1 ປີ
5ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າພາຍໃນສະຖາບັນຄົນຄວ້ານະໂຍບາຍເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ (Research Methodology)ທ່ານ ຄຳ​ສຸກ ພອນ​ໄຊ​ສະ​ຫວັດລະດັບສະຖາບັນ 1 ປີ

ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າພັດທະນາວິສາຫະກິດ ຈຳນວນ 04 ຫົວຂໍ້

ລ/ດຊື່ຫົວຂໍ້ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າຫົວໜ້າໂຄງການລະດັບການຄົ້ນຄວ້າ ຂອງໂຄງການອາຍຸໂຄງການ
1ສຶກສາເເນວທາງການປັບປຸງສະພາບເເວດລ້ອມຂອງການດຳເນີນທຸລະກິດທ່ານ ປທ. ເພັດໃສ ເພຍເທບລະດັບສະຖາບັນ 1 ປີ
2ການສົ່ງເສີມການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງທຸລະກິດ Start-up ໃນ ສປປ ລາວທ່ານ ນ. ພອນສະຫວັນ ສິດທິເດດລະດັບສະຖາບັນ 1 ປີ
3ສຶກສາປະສິດທິພາບການດໍາເນີນງານ ເເລະ ການບໍລິຫານງານຂອງລັດວິສາຫະກິດ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວທ່ານ ປທ. ນ. ດອກຟ້າ ສີໂຍທາລະດັບສະຖາບັນ 1 ປີ
4ວິວັດທະນາການ ເເລະ ສະພາບເເວດລ້ອມຂອງສະຫະກອນຮູບເເບບໃໝ່ ຢູ່ ສປປ ລາວທ່ານ ປທ. ສຸລິໂຍ ເເກ້ວເເກ່ນຈັນລະດັບສະຖາບັນ 1 ປີ

ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າການເມືອງວິທະຍາ ຈຳນວນ 03 ຫົວຂໍ້

ລ/ດຊື່ຫົວຂໍ້ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າຫົວໜ້າໂຄງການລະດັບການຄົ້ນຄວ້າ ຂອງໂຄງການອາຍຸໂຄງການ
1ປະເມີນຜົນການສ້າງໜ່ວຍພັກປອດໃສ, ເຂັ້ມເເຂງ, ໜັກແໜ້ນທ່ານ ປທ. ພັນສາ ຄໍາປັນຍາລະດັບສະຖາບັນ1 ປີ
2ຄຸນສົມບັດສິນທໍາປະຕິວັດຂອງ ທ່ານ ໜູຮັກ ພູມສະຫວັນ ດ້ານການປະຢັດ ເເລະ ຄວາມສັດຊື່ຕໍ່ປະເທດຊາດທ່ານ ປທ. ສຸບັນ ສຸວັນນະລະດັບສະຖາບັນ1 ປີ
3ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງໃນອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດຂົງເຂດເສດຖະກິດ (ກໍລະນີສຶກສາ: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງໄຊຍະບູລີທ່ານ ປທ. ຫຸມແພງ ວົງສີປະເສີດລະດັບສະຖາບັນ1 ປີ

ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າສັງຄົມວິທະຍາ ຈຳນວນ 03 ຫົວຂໍ້

ລ/ດຊື່ຫົວຂໍ້ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າຫົວໜ້າໂຄງການລະດັບການຄົ້ນຄວ້າ ຂອງໂຄງການອາຍຸໂຄງການ
1ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບຊົນເຜົ່າກະຕາງ ທີ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ແຂວງສາລະວັນທ່ານ ປທ. ທັດປານີ ເເພງຄໍາສີລະດັບສະຖາບັນ1 ປີ
2ຜົນກະທົບດ້ານສັງຄົມຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຕໍ່ກັບປະຊາຊົນຢູ່ພາກໃຕ້ ສປປ ລາວທ່ານ ປອ. ບຸນສີ  ພຸດທະວົງລະດັບສະຖາບັນ1 ປີ
3ການນໍາໃຊ້ສື່ສັງຄົມອອນລາຍຂອງໄວໜຸ່ມໃນສັງຄົມປະຈຸບັນຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ປີ 2022ທ່ານ ປທ. ບຸນເພັດ ຫວ່າງລະດັບສະຖາບັນ1 ປີ

ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າປະຫວັດສາດ ແລະ ບູຮານວິທະຍາ ຈຳນວນ 03 ຫົວຂໍ້

ລ/ດຊື່ຫົວຂໍ້ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າຫົວໜ້າໂຄງການລະດັບການຄົ້ນຄວ້າ ຂອງໂຄງການອາຍຸໂຄງການ
1ສຶກສາເເຫຼ່ງບູຮານສະຖານທາງປະຫວັດສາດຢູ່ເເຂວງຫຼວງພະບາງ ເເລະ ແຂວງວຽງຈັນ ຕາມແລວເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນທ່ານ ປທ. ທໍາມະໄລ ຈັນທະມຸງຄຸນລະດັບສະຖາບັນ1 ປີ
2ບັນທຶກບາງເຫດການທີ່ສຳຄັນທາງປະຫວັດສາດ ໃນສັດຕະວັດທີ XX (1901-2000)ທ່ານ ປທ. ສອນໄຊ ຍະສຸລິລະດັບສະຖາບັນ1 ປີ
3ການຄຸ້ມຄອງເເຫຼ່ງບູຮານສະຖານທີ່ເປັນມໍຣະດົກວັດທະນະທໍາ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນທ່ານ ປທ. ບຸນລ້ອມ ໄຊຍະທອງລະດັບສະຖາບັນ1 ປີ

ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວັດທະນະທຳ ຈຳນວນ 3 ຫົວຂໍ້

ລ/ດພາກສ່ວນ ແລະ ຊື່ຫົວຂໍ້ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າຫົວໜ້າໂຄງການລະດັບການຄົ້ນຄວ້າ ຂອງໂຄງການອາຍຸໂຄງການ
1ພຶດຕິກຳການສ້າງຄຸນຄ່າທາງຈິດໃຈປະຕິວັດຈາກແນວທາງຂອງພັກສູ່ບົດເພງປະຕິວັດຂອງລາວທ່ານ ປທ. ສົມແສງ ໄຊຍະວົງລະດັບສະຖາບັນ1 ປີ
2ຄວາມໝາຍຂອງບັນດາກິດຈະກຳບຸນປີໃໝ່ຂອງເຜົ່າຕ່າງໆ ໃນ ສປປ ລາວທ່ານ ເເພງຢ່າງ ເກຍປາວລະດັບສະຖາບັນ1 ປີ
3ວິເຄາະຄຸນລັກສະນະປະຕິວັດໃນວັນນະຄະດີສະໄໝໃໝ່ໃນບັນດາບົດເລື່ອງ:ສອງເອື້ອຍນ້ອງ,ກອງພັນທີສອງ, ຜູ້ສືບທອດ, ເສັ້ນທາງເເຫ່ງຊີວິດ ເເລະ ຟອງເດືອນ 9ທ່ານ ປທ. ນ. ເເສງມະນີ ຜາຍຄໍາລະດັບສະຖາບັນ1 ປີ

ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ຈຳນວນ 03 ຫົວຂໍ້

ລ/ດຊື່ຫົວຂໍ້ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າຫົວໜ້າໂຄງການລະດັບການຄົ້ນຄວ້າ ຂອງໂຄງການອາຍຸໂຄງການ
1ພັດທະນາເວັບໄຊ ສະຖາບັນວິທະຍາສາດເສດຖະກິດ ເເລະ ສັງຄົມເເຫ່ງຊາດທ່ານ ປທ. ນ. ພູຄຽງ ໄຊສິລິລະດັບສະຖາບັນ 1 ປີ
2ເເນວທາງການພັດທະນາຫໍສະໝຸດເອເລັກໂຕຣນິກສະຖາບັນວິທະຍາສາດເສດຖະກິດ ເເລະ ສັງຄົມເເຫ່ງຊາດ ໃຫ້ເປັນທັນສະໄໝທ່ານ ປທ. ນ. ຂັນແກ້ວ ຂັນທະວົງລະດັບສະຖາບັນ 1 ປີ
3ຈັດຕັ້ງເຜີຍແຜ່ວາລະສານວິທະຍາສາດເສດຖະກິດສັງຄົມທ່ານ ປທ. ນ. ບາງ ສຸພົນທາລະດັບສະຖາບັນ 1 ປີ
ຫົວຂໍ້ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າ ປະຈຳປີ 2022 ຈຳນວນ 28 ຫົວຂໍ້

ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງວິທະຍາສາດ ຈຳນວນ 02 ຫົວຂໍ້

ລ/ດ ຊື່ໂຄງການອາຍຸໂຄງການລະດັບການຄົ້ນຄວ້າ ຂອງໂຄງການຫົວໜ້າໂຄງການ
1ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານວຽກງານຄຸ້ມຄອງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ1 ປີລະດັບສະຖາບັນທ່ານ ປອ. ສາຍ​ຄຳ ວໍ​ລະ​ເດດ
2ນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມ ເເລະ ພັດທະນາການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນ ສປປ ລາວ2 ປີລະດັບສະຖາບັນທ່ານ ປອ. ແກ້ວວິຈິດ ໄຂຄຳພິທູນ

ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດມະຫາພາກ ຈຳນວນ 02 ຫົວຂໍ້

ລ/ດຊື່ໂຄງການອາຍຸໂຄງການລະດັບການຄົ້ນຄວ້າ ຂອງໂຄງການຫົວໜ້າໂຄງການ
1ປະເມີນເສດຖະກິດມະຫາພາກ ປະຈໍາປີ 2022:  ການຟື້ນຕົວຂອງເສດຖະກິດຫຼັງໂຄວິດຮອບ 2 ເເລະ ຄວາມພ້ອມໃນການປັບເຂົ້າກັບວິຖີຊີວິດໃໝ່1 ປີລະດັບສະຖາບັນທ່ານ ປທ. ນ. ລັດດາວັນ ຊົງວິໄລ
2ປັດໄຈທີ່ມີຜົນຕໍ່ການເປັນໜີ້ຂອງຄົວເຮືອນຢູ່ ສປປ ລາວ1 ປີລະດັບສະຖາບັນທ່ານ ປອ. ນ. ກິນນະລອນ ພິມມະວົງ

ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຈຳນວນ 05 ຫົວຂໍ້

ລ/ດຊື່ໂຄງການອາຍຸໂຄງການລະດັບການຄົ້ນຄວ້າ ຂອງໂຄງການຫົວໜ້າໂຄງການ
1ນະໂຍບາຍການປະກັນລາຄາເຂົ້າ ຢູ່ ສປປ ລາວ (ກໍລະນີສຶກສາ ຢູ່ເມືອງຈໍາພອນ, ເເຂວງສະ ຫວັນນະເຂດ)1 ປີລະດັບສະຖາບັນທ່ານ ສົມບັດ ແສງດາລາ
2ສຶກສາກາລະໂອກາດ ເເລະ ສິ່ງທ້າທາຍ ໃນການສະໜອງສະບຽງອາຫານໃຫ້ແກ່ເເຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ເເລະ ໂຄງການລົງທຶນຂະໜາດໃຫຍ່ (MEGA-Project) ກໍລະນີສຶກສາ: ເເຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວເມືອງມໍລະດົກໂລກ ນະຄອນຫຼວງພະບາງ ເເລະ ໂຮງງານພະລັງງານໄຟຟ້າຖ່ານຫີນ ເມືອງຫົງສາ ເເຂວງໄຊຍະບູລີ1 ປີລະດັບສະຖາບັນທ່ານ ປອ. ວິໄລວອນ ພົມມະຈັນ
3ນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ເເລະ ຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກລັດ ເເລະ ເອກະຊົນ (PPP) ໃນການພັດທະນາຂະເເໜງການສຶກສາ:  ກໍລະນີສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ເເລະ ຮູບເເບບການຮ່ວມມືໃນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງພະບາງ1 ປີລະດັບສະຖາບັນທ່ານ ປອ. ນ. ຄໍາພູທອງ ວິຈິດລາສີ
4ການຢຸດການນໍາໃຊ້ສິນຄ້າປອມແປງ ເເ​ລ້ວຫັນມາໃຊ້ສິນຄ້າຂອງເເທ້ (Stop Fake Goods)1 ປີລະດັບສະຖາບັນທ່ານ ອານຸວົງ ຫຼວງໄຊ
5ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າພາຍໃນສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ (Research Methodology)1 ປີລະດັບສະຖາບັນທ່ານ ຄຳ​ສຸກ ພອນ​ໄຊ​ສະ​ຫວັດ

ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າພັດທະນາວິສາຫະກິດ ຈຳນວນ 04 ຫົວຂໍ້

ລ/ດຊື່ໂຄງການອາຍຸໂຄງການລະດັບການຄົ້ນຄວ້າ ຂອງໂຄງການຫົວໜ້າໂຄງການ
1ສຶກສາເເນວທາງການປັບປຸງສະພາບເເວດລ້ອມຂອງການດຳເນີນທຸລະກິດ1 ປີລະດັບສະຖາບັນທ່ານ ປທ. ເພັດໃສ ເພຍເທບ
2ການສົ່ງເສີມການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງທຸລະກິດ Start-up ໃນ ສປປ ລາວ1 ປີລະດັບສະຖາບັນທ່ານ ນ. ພອນສະຫວັນ ສິດທິເດດ
3ສຶກສາປະສິດທິພາບການດໍາເນີນງານ ເເລະ ການບໍລິຫານງານຂອງລັດວິສາຫະກິດ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ1 ປີລະດັບສະຖາບັນທ່ານ ປທ. ນ. ດອກຟ້າ ສີໂຍທາ
4ວິວັດທະນາການ ເເລະ ສະພາບເເວດລ້ອມຂອງສະຫະກອນຮູບເເບບໃໝ່ ຢູ່ ສປປ ລາວ1 ປີລະດັບສະຖາບັນທ່ານ ປທ. ສຸລິໂຍ ເເກ້ວເເກ່ນຈັນ

ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າການເມືອງວິທະຍາ ຈຳນວນ 03 ຫົວຂໍ້

ລ/ດຊື່ໂຄງການອາຍຸໂຄງການລະດັບການຄົ້ນຄວ້າ ຂອງໂຄງການຫົວໜ້າໂຄງການ
1ປະເມີນຜົນການສ້າງໜ່ວຍພັກປອດໃສ, ເຂັ້ມເເຂງ, ໜັກແໜ້ນ1 ປີລະດັບສະຖາບັນທ່ານ ປທ. ພັນສາ ຄໍາປັນຍາ
2ຄຸນສົມບັດສິນທໍາປະຕິວັດຂອງ ທ່ານ ໜູຮັກ ພູມສະຫວັນ ດ້ານການປະຢັດ ເເລະ ຄວາມສັດຊື່ຕໍ່ປະເທດຊາດ1 ປີລະດັບສະຖາບັນທ່ານ ປທ. ສຸບັນ ສຸວັນນະ
3ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງລັດໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ ກໍລະນີສຶກສາ: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງໄຊຍະບູລີ1 ປີລະດັບສະຖາບັນທ່ານ ປທ. ຫຸມແພງ ວົງສີປະເສີດ

ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າສັງຄົມວິທະຍາ ຈຳນວນ 03 ຫົວຂໍ້

ລ/ດຊື່ໂຄງການອາຍຸໂຄງການລະດັບການຄົ້ນຄວ້າ ຂອງໂຄງການຫົວໜ້າໂຄງການ
1ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບຊົນເຜົ່າກະຕາງ ທີ່ເເຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເເລະ ເເຂວງສາລາວັນ1 ປີລະດັບສະຖາບັນທ່ານ ປທ. ທັດປານີ ເເພງຄໍາສີ
2ຜົນກະທົບດ້ານສັງຄົມຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຕໍ່ກັບປະຊາຊົນຢູ່ພາກໃຕ້ ສປປ ລາວ1 ປີລະດັບສະຖາບັນທ່ານ ປອ. ບຸນສີ  ພຸດທະວົງ
3ການນໍາໃຊ້ສື່ສັງຄົມອອນລາຍຂອງໄວໜຸ່ມໃນສັງຄົມປະຈຸບັນຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ປີ 20221 ປີລະດັບສະຖາບັນທ່ານ ປທ. ບຸນເພັດ ຫວ່າງ

ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າປະຫວັດສາດ ແລະ ບູຮານວິທະຍາ ຈຳນວນ 03 ຫົວຂໍ້

ລ/ດຊື່ໂຄງການອາຍຸໂຄງການລະດັບການຄົ້ນຄວ້າ ຂອງໂຄງການຫົວໜ້າໂຄງການ
1ສຶກສາເເຫຼ່ງບູຮານສະຖານທີ່ທາງປະຫວັດສາດ ຢູ່ເເຂວງຫຼວງພະບາງ ເເລະ ແຂວງວຽງຈັນ ຕາມແລວເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ1 ປີລະດັບສະຖາບັນທ່ານ ປທ. ທໍາມະໄລ ຈັນທະມຸງຄຸນ
2ບັນທຶກບາງເຫດການທີ່ສຳຄັນທາງປະຫວັດສາດ ໃນສັດຕະວັດທີ XX (1901-2000)1 ປີລະດັບສະຖາບັນທ່ານ ປທ. ສອນໄຊ ຍະສຸລິ
3ການຄຸ້ມຄອງເເຫຼ່ງບູຮານສະຖານທີ່ເປັນມໍລະດົກວັດທະນະທໍາ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ1 ປີລະດັບສະຖາບັນທ່ານ ປທ. ບຸນລ້ອມ ໄຊຍະທອງ

ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວັດທະນະທຳ ຈຳນວນ 03 ຫົວຂໍ້

ລ/ດຊື່ໂຄງການອາຍຸໂຄງການລະດັບການຄົ້ນຄວ້າ ຂອງໂຄງການຫົວໜ້າໂຄງການ
1ພຶດຕິກຳການສ້າງຄຸນຄ່າທາງຈິດໃຈປະຕິວັດຈາກແນວທາງຂອງພັກສູ່ບົດເພງປະຕິວັດຂອງລາວ1 ປີລະດັບສະຖາບັນທ່ານ ປທ. ສົມແສງ ໄຊຍະວົງ
2ຄວາມໝາຍຂອງບັນດາກິດຈະກຳບຸນປີໃໝ່ຂອງເຜົ່າຕ່າງໆ ໃນ ສປປ ລາວ1 ປີລະດັບສະຖາບັນທ່ານ ເເພງຢ່າງ ເກຍປາວ
3ວິເຄາະຄຸນລັກສະນະປະຕິວັດໃນວັນນະຄະດີສະໄໝໃໝ່ໃນບັນດາບົດເລື່ອງ:ສອງເອື້ອຍນ້ອງ,ກອງພັນທີສອງ, ຜູ້ສືບທອດ, ເສັ້ນທາງເເຫ່ງຊີວິດ ເເລະ ຟອງເດືອນ 91 ປີລະດັບສະຖາບັນທ່ານ ປທ. ນ. ເເສງມະນີ ຜາຍຄໍາ

ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ຈຳນວນ 03 ຫົວຂໍ້

ລ/ດຊື່ໂຄງການອາຍຸໂຄງການລະດັບການຄົ້ນຄວ້າ ຂອງໂຄງການຫົວໜ້າໂຄງການ
1ເເນວທາງການພັດທະນາຫໍສະໝຸດເອເລັກໂຕຣນິກສະຖາບັນວິທະຍາສາດເສດຖະກິດ ເເລະ ສັງຄົມເເຫ່ງຊາດ ໃຫ້ເປັນທັນສະໄໝ1 ປີລະດັບສະຖາບັນທ່ານ ປທ. ນ. ຂັນແກ້ວ ຂັນທະວົງ
2ຈັດຕັ້ງເຜີຍແຜ່ວາລະສານວິທະຍາສາດເສດຖະກິດສັງຄົມ1 ປີລະດັບສະຖາບັນທ່ານ ປທ. ນ. ບາງ ສຸພົນທາ
3ພັດທະນາເວັບໄຊ ສະຖາບັນວິທະຍາສາດເສດຖະກິດ ເເລະ ສັງຄົມເເຫ່ງຊາດ1 ປີລະດັບສະຖາບັນທ່ານ ປທ. ນ. ພູຄຽງ ໄຊສິລິ